back home
English Translation
This page is also available in English. German Translation Diese Seite gibt es auch in Deutsch.

 Inmarsat-E-EPIRB

==> Tekniske data for navtec 1,6-.GHz-EPIRB
.

EPIRB in cradle
General beskrivelse: 

Navtec-1,6-GHz-EPIRB er en let bærbar nødsender til søfarten og luftfarten.

Den arbejder sammen med de geostationære Inmarsat-satellitter og yder en hurtig alarmering til hjælpemandskabet efter en ulykke eller et haveri.

I modsætning til de hidtidige løsninger med satellitter i cirkulation, hvor en alarmering kan vare indtil 2 timer, bliver meldingen fra navtec nødsenderen straks sendt videre over Inmarsat-Satellitterne. Derudover er der i navtec-EPIRB integeret en Backupsender, som transmitterer på frekvensen 121,5-MHz (Den tidligere ELT frekvens). Denne hjælper til at lokalisere havaristen i nærområdet.

Efter udløsning af nødsenderen, bestemmer denne sin position og begynder at udsende en nødmelding. Navtec-EPIRB overfører nødmeldingen via satellitterne til jordstationerne. Meldingen indeholder fartøjsangivelse, typen på nødsituationen, den seneste aktuelle positions- og tidsangivelse, samt kurs og fart.

Fire Inmarsat-Satellitter dækker 97% af hele jordoverfladen. Fra Europa er der forbindelse til tre ud af de fire satellitter, herved garanteres vidreførslen af en nødmelding uden væsentlig forsinkelse.


Søfartsversionen af navtec-EPIRB er udført i form af en svømmende bøje. Ved forlis frigør navtec-EPIRB sig automatisk fra sin holder, stiger til overfladen og udsender sit nødsignal.

Navtec-EPIRB kan også udløses fra skibsbroen via en fjernbetjeningsenhed. Derudover kan navtec-EPIRB medføres som en separat enhed, som udløses manuelt.Luftfartversionen af navtec-EPIRB består af en indbygningsenhed med Patch-antenner, som indbygges vingernes over-eller underside, sammen med en halvautomatisk betjeningsenhed i cockpittet.


Tekniske data for navtec 1,6-GHz-EPIRB

(Hier klicken zur Inmarsat-E Systembeschreibung, zurück zur Produktbeschreibung oder zu den Abkürzungen)


Type Inmarsat-E
Ydre mål i mm 220 (h) x 210 (diameter)
Vægt ca. 1300 g
Materiale PC
Wartungsintervall / Batteriewechsel 4 Jahre (IMO-Vorschrift)
Wartungsintervall des 
Wasserdruck-Auslösers im Halter
2 Jahre (IMO-Vorschrift)
Udløsningsmetoder
  1. manuel
  2. fjernstyret fra eks skibsbro
  3. automatisk udløsning ved forlis
Udløsningsdybde 1,5 bis 4m
Batteri levetid mindst 5 år
Primærfrekvenser 667 kanaler, 300 Hz raster fra 1,645 GHz
Modulationstype FSK
Senderkapacitet ved antenne, EPIRB 30 dBm = 1 W
Sekundærfrekvens, Backupsender (ELT) 121,5 MHz
Modulationstype AM / A9 / NF-Sweep
Senderkapacitet ved antenne, Backupsender (ELT) 17 dBm = 50 mW
Frekvensstabilitet < 50 ppm
Integreret blinklys ca. 2 cd, rød
ca. 30 blink pr. minut.
Hastighed 2g bis 50 Hz, alle akser
Temperaturområder 253 ... 328 K (-20 o til +55 oC)
Testmetode Selvtester alle funktioner
Sendetid efter udløsning mindst 48 timer,
almindeligvis ca. 72 timer
Rekkevide, Dækningsområde Hele jorden undtaget polerne (97% at jordkloden)
Ortung, Aquisitionstid  GPS-RX, 8-Kanal, <100 sec.
Tid mellem udløsning og modtagelse af alarmen 3-10 minutter

2/1999, Ret til tekniske ændringer forbeholdes
.
Ydre mål (i mm) :